PROPOZYCJA OPŁAT  W  2013r
1. SKŁADKA  CZŁONKOWSKA
Działki mniejsze - 300 m x 0,19 zł = 57 zł
Działki  większe - 450 m  x 0,19 zł = 85,50 zł
2. KONSERWACJE (wywóz śmieci + remonty bieżące)
100 zł od jednej działki
3. HYDROFORNIA  –  ENERGIA
70 zł od jednej działki
4. GODZINY SPOŁECZNE – 5 godzin
Ekwiwalent za nieodpracowane godziny
5 godzin x 10zł = 50zł
ROCZNA OPŁATA RAZEM:
Działki mniejsze = 277 zł
Działki większe = 305,50 zł
(Opłata łączna z ekwiwalentem za godziny społeczne)

OPŁATY w 2022r

  • działka 300m2 = 513zł
  • działka 400m2 = 610zł
  • działka 450m2 = 658,50zł

Powyższe opłaty należy wnieść do 30 czerwca 2022r.

Po tej dacie będą naliczane ustawowe odsetki.

Wszelkich wpłat należy dokonywać na nasze konto ING:
85 1050 1461 1000 0023 3438 4779

 


prąd 2022 08 14 1Woda VII