PROPOZYCJA OPŁAT  W  2013r
1. SKŁADKA  CZŁONKOWSKA
Działki mniejsze - 300 m x 0,19 zł = 57 zł
Działki  większe - 450 m  x 0,19 zł = 85,50 zł
2. KONSERWACJE (wywóz śmieci + remonty bieżące)
100 zł od jednej działki
3. HYDROFORNIA  –  ENERGIA
70 zł od jednej działki
4. GODZINY SPOŁECZNE – 5 godzin
Ekwiwalent za nieodpracowane godziny
5 godzin x 10zł = 50zł
ROCZNA OPŁATA RAZEM:
Działki mniejsze = 277 zł
Działki większe = 305,50 zł
(Opłata łączna z ekwiwalentem za godziny społeczne)

OPŁATY  zaliczkowe+dopłata

w 2020r

  • działka 300m2 x 0,97             291+6+109,50  = 406,50zł
  • działka 400m2 x 0,97             388+6+109,50  = 503,50zł
  • działka 450m2 x 0,97        436,50+6+109,50  = 552,00zł

Powyższe opłaty (zaliczkowe) należało wnieść do 31 maja 2020r.

Dopłata do w/w opłat rocznych to 156.50, (niezwiązana z wielkością działki), a należy ją wnieść do 30 września 2020r, z zaznaczeniem "dopłata do opłaty rocznej".

Po tej dacie będą naliczane ustawowe odsetki.

Wszelkich wpłat należy dokonywać na nasze konto ING:
85 1050 1461 1000 0023 3438 4779

 


Energia VIIWODA VII