OGŁOSZENIA

(aktualizacja SIERPIEŃ 2022r)

 1. W dniu 14.V.2022r, Walne Zebranie ustaliło m.in. nasze roczne opłaty - zakładka finanse. Termin wnoszenia opłaty rocznej upłynął 30.VI.2022r.

 2. Dokonano letniego spisu licznikow wody oraz energii.
  Tabele oplat za wodę  i energie są do wglądu w zakładce finanse. Termin wnoszenia opłaty to 25.VIII.2022r, a za energię 8.IX.2022r. Po tych terminach będą naliczane odsetki.
  Stale borykamy się z dostępnością do studzienek wodomierzowych! Niezrozumiałe jest zamykanie swoich 75cm furtek na klucz, lub zamykanie pokryw pcv od studzienek na łańcuchy, sztaby, kłódki, czy in.nieprawdopodobne zabezpieczenia...?! Dla ew.złodzieja, to jest śmieszna przeszkoda, a dla osób sporządzających spis wielkie utrudnienie! W związku z tym, przy niektórych nr działek są pytajniki.
  Warto sobie uzmysłowić, że nasze opłaty wnosimy "z dołu", czyli za zużytą już wcześniej energię i wodę, nie tak jak (na ogół) w mieszkaniach - zaliczkowo...!


 3. Ograniczajmy generowanie wszelkich odpadów - płacimy za każdy kontener osobno, a ceny w 2022r. wzrosły już o prawie 50%.
  Nasze pergole śmietnikowe są przy głównych bramach ogrodowych.
  Dbajmy wspólnie o te miejsca, które są wizytówką ogrodu. Niech pobliscy mieszkańcy, czy odwiedzający nas goście, docenią gospodarność i dbałość o miejsce naszej wspólnej rekreacji.

  Przypominamy o konieczności spuszczenia wody z własnych instalacji, przez odkrecenie dolnego zaworu w studzience wodomierzowej i jakiegoś zaworu np. w domku, dla lepszego odpowietrzenia.
 4. Wszelkie opłaty działkowe wpłacamy wyłącznie przelewem na konto ogrodu:

  85 1050 1461 1000 0023 3438 4779


  z precyzyjnym podaniem tytułu opłaty (np.opłata roczna, woda, prąd itp) oraz numeru działki.

 5. Wjazd na teren ogrodu możliwy jest wyłącznie interwencyjnie (np.dowóz do działki ciężkich materiałów ogrodniczych). Wcześniejszego uzgodnienia terminu otwarcia bramy można dokonać telefonicznie z Członkami Zarządu (518-367-447) (692-629-733),  na comiesięcznych posiedzeniach Zarządu lub drogą e-mailową.

 6. Najbliższe Zebranie Zarządu Ogrodu odbędzie się w dniu 6.IX.2022r Przyjmowanie interesantów w godzinach 14-15, w biurze (przy hydrofornii).