OGŁOSZENIA

(aktualizacja SIERPIEŃ 2020)

 1. Apel PZD do działkowców w sprawie przestrzegania zasad w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii oraz inne zalecenia i porady na  stronie http://pzd.pl/

 2. Dokonano letniego spisu energii elektrycznej. W zakładce finanse do wglądu tabela z należnościami za zużytą energię.
  UWAGA: Tabela nie uwzględnia wcześniejszych ewen. zaległości, wskazuje jedynie opłatę za okres od ostatniego wiosennego spisu.
  W/w opłatę za prąd, wnosimy (do połowy września), na konto ogrodu, precyzyjnie co do kwoty, z zaznaczeniem tutułu wpłaty.

 3. Dokonano letniego spisu wodomierzy. W zakładce finanse do wglądu tabela z należnościami za zużytą wodę.
  UWAGA: Tabela nie uwzględnia wcześniejszych ewen. zaległości, wskazuje jedynie opłatę za okres od ostatniego wiosennego spisu. Prosimy na bieżąco śledzić i regulować opłaty.
  W/w opłatę za wodę wnosimy (do połowy września), na konto ogrodu, precyzyjnie co do kwoty, z zaznaczeniem tutułu wpłaty.
  Wszelkie opłaty działkowe wpłacamy przelewem na konto ogrodu:
  85 1050 1461 1000 0023 3438 4779

 4. Dla utrzymania płynności finansowej ogrodu, należało do końca maja wnosić opłatę roczną, w wysokości takiej jak w zeszłym roku (zakładka finanse). Zaznaczaliśmy, iż opłata ta jest zaliczkowa i z pewnością ulegnie podwyższeniu, z uwagi np.na koszty wywozu śmieci.
  Aktualna dopłata do w/w opłaty rocznej to 156,50 - należy ją wnieść do końca września 2020r. Dopłata ta jest niezwiązana z powierznią działki, a jednakowa dla wszystkich.

 5. Pomimo wcześniejszych apeli i komunikatów w sprawie zasad dotyczących śmieci i odpadów, nadal występują karygodne naruszenia.
  Śmieci wrzucane są obok kontenerów.
  Wyrzucane są śmieci gabarytowe (meble, sprzęty, materiały budowlane, siding itp.), elektrośmieci (lodówki, telewizory itp.), które powinny być wywożone we własnym zakresie.
  Przybywa bardzo dużo zielonki, która powinna być kompostowana na każdej działce.
  Obecna góra wyrzuconych gabarytów i zgromadzonej zielonki (zdjęcia w zakładce galeria), to dodatkowy koszt kilku tysięcy złotych!
  Wszystko to spowoduje drastyczne zwiększenie kosztów ponoszonych przez wszystkich działkowców…
  Apelujemy o samodyscyplinę oraz o wzajemne upominanie oraz zgłaszanie do Zarządu naruszeń zasad.
  Pomimo wcześniejszych apeli i komunikatów w sprawie zasad dotyczących śmieci i odpadów, nadal występują karygodne naruszenia.
  Śmieci wrzucane są obok kontenerów.
  Wyrzucane są śmieci gabarytowe (meble, sprzęty, materiały budowlane, siding itp.), elektrośmieci (lodówki, telewizory itp.), które powinny być wywożone we własnym zakresie.
  Przybywa bardzo dużo zielonki, która powinna być kompostowana na każdej działce.
  Obecna góra wyrzuconych gabarytów i zgromadzonej zielonki (zdjęcia w zakładce galery), to dodatkowy koszt kilku tysięcy złotych!
  Wszystko to spowoduje drastyczne zwiększenie kosztów ponoszonych przez wszystkich działkowców…
  Apelujemy o samodyscyplinę oraz o wzajemne upominanie oraz zgłaszanie do Zarządu naruszeń zasad.

 6. Dla bezpieczeństwa i wygody, prosimy zadbać o to, by nasz Zarząd był w posiadaniu Państwa telefonicznych numerów kontaktowych.
  Dziś, każdy posiada własny telefon komórkowy, a w nagłej sytuacji, ten sposób kontaktu wydaje się  najskuteczniejszy.
  Jednym ze sposobów przesłania swojego numeru jest nasza skrzynka e-mailowa czeremchalodz@tlen.pl

 7. Najbliższe Zebranie Zarządu Ogrodu odbędzie się 29.VIII w godzinach 10-11ta, w biurze (obok hydroforni)